זמן שעות מחיר
אמצע שבוע
(ראשון - חמישי)
משעה 09:00 עד 21:0060
משעה 21:00 עד 23:0090
סוף שבוע
(שישי - שבת)
משעה 09:00 עד 21:00110
משעה 21:00 עד 23:00140